Kontakt

Hva du bør vite om støyreduksjon i bygningsfasader

I følge Statens Vegvesen er veitrafikkstøy den største støykilden utendørs, som forårsaker 80 % av den totale støyplagen hos befolkningen.

I følge Statens Vegvesen er veitrafikkstøy den største støykilden utendørs, som forårsaker 80 % av den totale støyplagen hos befolkningen. En av de alvorligste plagene er søvnforstyrrelser, i tillegg til at mennesker kan få hodepine og tretthetsfølelse. Som uspesifikk stressfaktor påvirker støy, i kombinasjon med andre faktorer i vårt ytre og indre miljø, kroppen vår. I følge samme kilde er 1,4 millioner mennesker utsatt for vegtrafikkstøy over 55 dB utenfor boligen sin. Støy er derfor en viktig faktor å ta hensyn til, for å skape sunne omgivelser for oss mennesker.

I følge samme kilde er 1,4 millioner mennesker utsatt for vegtrafikkstøy over 55 dB utenfor boligen sin.

STØYREDUKSJON FRA TRAFIKK OG INNENDØRS FRA ROM TIL ROM

Støyreduksjonstallet Rw er et tall som beskriver hvilken støyreduksjon øret oppfatter. Både frekvensene støyen består av og hvor godt vi hører de ulike frekvensene spiller inn på hvordan denne verdien defineres. Rw-verdien beskriver best demping av frekvenser som ligger i og omkring stemmeleiet, dvs. lyder fra mennesker. Denne verdien brukes når det er snakk om støydemping fra rom til rom i en bygning.

Når det er snakk om demping av støy utenfra er det oftest trafikk som er støykilde. Her gir spesielt tungtrafikk en mer lavfrekvent støy enn stemmene fra mennesker. For trafikkstøy har man derfor en korreksjonsfaktor Ctr som tar hensyn til denne lavfrekvente lyden. Korreksjonesfaktoren er alltid negativ slik at trafikkstøyreduksjonstallet (som er lik Rw-verdien + korreksjonsfaktoren) Rw + Ctr blir lavere enn den rene Rw-verdien, i de fleste tilfeller ca. 5 dB lavere.

Gode grunner for å velge det koblede vinduet Schüco AWS 120 CC.SI er nettopp de svært gode lydisolerende egenskaper, samt muligheten for å integrere persienne i luftrommet mellom rammene.

KOBLET VINDU FOR GOD LYDISOLASJON OG INTEGRERT SOLKONTROLL

Gode grunner for å velge det koblede vinduet Schüco AWS 120 CC.SI er nettopp de svært gode lydisolerende egenskaper, samt muligheten for å integrere persienne i luftrommet mellom rammene. Luftrommet kombinert med gode lydglass yter inntil Rw 53dB / Rw+Ctr 49dB. Persiennen monteres uten bruk av verktøy, den ligger beskyttet for vær og vind og er enkel å vedlikeholde. Posisjoneringen forhindrer uønsket sidelys. Vinduet er også passivhussertifisert.

Kombinert med Schücos moderniseringskarm for rasjonell utskifting av vinduer, eventuelt supplert med Schüco ventilasjonssystem og -TipTronic beslag representerer AWS 120 CC.SI en interessant mulighet til å påvirke innemiljøet i forbindelse med et oppussingsprosjekt.