Kontakt

Inspirasjon

Her finner du nyttige tips, inspirasjon til boligen din og godt lesestoff om glass- og fasadefaget.

5 viktige grunner til å slippe inn dagslyset

5 viktige grunner til å slippe inn dagslyset

Visste du at på 1950-tallet var vi inne 50 % av tiden vår? I dag er dette tallet økt til 90 %! Mange stiller seg nok kritisk til om dette gjelder en selv, men går man inn i sin egen daglige adferd, vil de fleste innse at vi beveger oss fra en bygning til en annen med kun små opphold ute. Da skjønner vi også hvor enormt viktig et godt inneklima er. I tillegg bygges det stadig tettere, spesielt i byene. Dermed minimeres tilgangen på en av de viktigste velværefaktorene for menneskeheten, nemlig dagslyset.

Les mer
Miljøsertifiserte vindussystemer

Miljøsertifiserte vindussystemer

Bygninger står for nesten 40 % av verdens energiforbruk. De representerer under bygging og i driftsfase store utslipp av klimagasser og har et langt større potensiale for reduksjon av CO2 enn transportsektoren. Myndighetene skjerper gradvis regelverket i en mer bærekraftig retning, noe som fører til bransjekrav om nye og stadig mer miljøvennlige produkter. Med vindusgenerasjonen AWS tilbyr Schüco løsninger for bærekraftige vinduer som imøtekommer mange ulike behov.

Les mer
Nyttige tips til deg som ønsker å bygge på boligen

Nyttige tips til deg som ønsker å bygge på boligen

Når det skal bygges tilbygg til eldre bygg stilles en foran to valg: Skal en skape en kontrast ved å bygge helt nytt og moderne, eller skal en prøve å gjenskape stilen fra det eksisterende bygget? Det siste er ikke alltid like lett, i og med at byggemetodene har forandret seg mye siden boligen ble bygget. Nyere kunnskap om varme-isolering og kuldebroer gjør at det ikke er alle byggestiler som er like gunstige å ”kopiere”.

Les mer
Hva du kan gjøre for å øke bokvaliteten i ditt hjem

Hva du kan gjøre for å øke bokvaliteten i ditt hjem

Mange av oss kjenner seg sikkert igjen i følelsen av å konstant være på jakt etter å skape «det perfekte hjem». Nye puter, et nytt fargestrøk på kontrastveggen, en ny sofa eller kanskje legge helt nytt gulv? Mest sannsynlig blir hjemmet vårt finere og friskere med nye gardiner, men noen vil nok fortsatt oppleve å ikke være helt fornøyd. Grunnen kan være at det er mange flere sanser enn kun synet som spiller inn i det vi faktisk drømmer om, nemlig «bokvalitet».

Les mer