Kontakt

Miljøsertifiserte vindussystemer

Bygninger står for nesten 40 % av verdens energiforbruk. De representerer under bygging og i driftsfase store utslipp av klimagasser og har et langt større potensiale for reduksjon av CO2 enn transportsektoren. Myndighetene skjerper gradvis regelverket i en mer bærekraftig retning, noe som fører til bransjekrav om nye og stadig mer miljøvennlige produkter. Med vindusgenerasjonen AWS tilbyr Schüco løsninger for bærekraftige vinduer som imøtekommer mange ulike behov.

Schüco står som en ledende eksponent for energieffektiv bygging og renovering med aluminiumsvinduer, aluminiumsdører og aluminiumsfasadersom kombinerer innovativ teknikk med fremragende design. Schüco løsninger bidrar aktivt til reduksjon av energibehovet for nye og renoverte bygninger – hele veien fram mot energiproduserende bygninger med positiv energibalanse. Vindussystemene kan tilføres funksjoner som automasjon, solskjerming, ventilasjon og solcelle- paneler for energiproduksjon. Med aluminiumsvinduet Schüco AWS 90.SI+ lanserte Schüco en ny vindusgenerasjon, hvor fossile råstoffer i plastkomponenter ble byttet ut med fornybare råmaterialer. Vinduer og vindusdører er ifølge kriminalstatistikkene typiske mål for innbruddstyver. Mer enn halvparten av alle innbrudd begynner der. Vindussystemene fra Schüco har flere avanserte sikkerhetsfunksjoner.

Schüco vindussystemer AWS er vugge til vugge-sertifisert.​

ØKT SIKKERHET OG BYGNINGSAUTOMATIKK

Låssystemet i et hus tilføres økt passiv sikkerhet opp til motstandsklasse RC3 ved installasjon av sikkerhetssylindere, magnetbrytere, elektriske flerpunktslåser på dører og låsbare vindusvridere samt det skjulte sikkerhetsbeslaget Schüco AvanTec på vinduer og balkongdører. På mekatronisk betjente aluminiumsvinduer kan motstandsklasse RC3 oppnås med Schüco TipTronic dreie-vippe-beslag. En automatisk klembeskyttelse øker sikkerheten for brukerne. I bygninger med ekstra høye sikkerhetskrav sørger systemløsninger fra Schüco for effektiv skudd- og eksplosjonshemming. Automatisk styring av bygningsskallet representerer en viktig oppgave for framtiden. Funksjoner som ventilasjon, regulering av inneklimaet, solskjerming, sikkerhet og energiproduksjon må avstemmes mot hverandre for å ivareta et optimalt energiforbruk.

Automatiske styringssystemer for naturlig ventilasjon og sol- og dagslysavhengige solskjerming sørger for dette. Ideelt sett bør solskjermingen også kobles mot innvendige belysning og byggets temperaturregulering.

Sentralt styrte vinduer og dører gir energibesparelser. I tillegg kan en kontrollert åpning av vinduer om natten bidra til avkjøling av bygningen. Schüco har som uttalt mål å kunne tilby løsninger der alle aktive elementer i bygningsskallet er koblet sammen elektronisk og regulert automatisk. Slik kan energipotensialet i bygningsskallet utnyttes fullt ut. Ved en renovering er det trådløse systemet Schüco Wireless Control System (WCS) egnet, fordi det tillater automatisering uten ledninger. Styring via nettbrett og smarttelefoner åpner for nye muligheter for drift, tilpasning og bruk av åpningselementer, solskjerming, regulering av lys og inneklima.

SLANKE PROFILLØSNINGER SPEKKET MED TEKNOLOGI

Med økende betydning av automatiserte funksjoner i moderne bygningsskall øker også kravet til utforming. Ved integrering av motorer og styring i slanke stål- og aluminiumsprofiler eller for harmonisk utforming av utvendige solskjerming, er likevekt mellom form og funksjonalitet avgjørende. Alle Schücos produkter har som mål å fremstå funksjonelle med tidløst design, ikke bare på grunn av estetikk, men også ut fra et teknisk perspektiv. Nye elementer i bygningsskallet må passe sammen med de eksisterende. Derfor tilbyr Schüco prosjekt-tilpasset formgivning kombinert med innovativ og brukeroptimert teknologi. Dette bidrar til reell merverdi for bygget. Schüco vindussystemer AWS er vugge til vugge-sertifisert.