Kontakt

CE-merking og dokumentasjon

CE-merking og dokumentasjon

CE-merking og dokumentasjon

For å sikre fri flyt av varer innenfor EU ble Europarådets byggevaredirektiv utarbeidet. Fra 1. juli 2013 ble det obligatorisk å CE-merke alle byggevarer underlagt en harmonisert europeisk standard. Byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard må testes, merkes og utstyres med dokumenter i henhold til angivelsene i byggevareforordningen. For vinduer, dører og glassfasader uten brannkrav er det derfor obligatorisk med CE-merking og en tilhørende ytelseserklæring. Denne lagres hos de som produserer, i dette tilfellet hos Farstad Aluminium AS, mens CE-merket skal være fysisk på byggevaren, på produktemballasjen eller skal overleveres skriftlig sammen med annen FDV-dokumentasjon. Grunnlaget er en teknisk dokumentasjon med testsertifikater, systempass etc., som må arkiveres hos produsent i ti år.